Namık Kemal GÜNDÜZ

Kıdemli Danışman

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi'nde Ekonomi Hukuku alanında tamamladı. 1989-1998 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra ayrıldı ve akabinde 20 yıla yakın Yeminli Mali Müşavirlik yaptı. Vergi hukuku, ortaklıklar hukuku ve finans konularında uzmanlaşmış olan GÜNDÜZ, Amortismanlar ve Yeniden Değerleme ve Vergi Muhasebesi kitaplarının ortak yazarı olup, özellikle vergi hukuku alanında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

İhsan Bahri BELLEK

Kıdemli Danışman

1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansına Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku alanında devam etmektedir. 1990-2014 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra Bakırköy Belediyesinde 5 yıl Başkan Yardımcılığı yaptı.  Kalkınma Bakanlığı 11. Kalkınma Planı Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına katıldı. Sürdürülebilir Kalkınmanın yerelleştirilmesi, bilgi ve veri güvenliği, kişisel verilerin korunması (KVKK, GDPR) ile sayısallaşma konularında çalıştı.  Vergi hukuku, finans ve kamu yönetimi konularında uzmanlaşmış olan BELLEK, Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi kitabının ortak yazarı olup, vergi hukuku konularında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU

Kıdemli Danışman

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı olup aynı zamanda birçok kamu ve vakıf üniversitesinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde Finans dersleri vermektedir. Prof. Dr. Küçükkocaoğlu Lisans eğitimini Harmon College of Business Administration - Central Missouri State University- USA’den BSBA Finans alanında yine Yüksek Lisans eğitimini aynı üniversiteden MBA Finans alanında tamamlamıştır. Doktora derecesine ise 2003 yılında Ankara Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladığı “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Gün İçi Getiri, Volatilite ve Kapanış Fiyatı Manipülasyonu” başlıklı teziyle hak kazanmıştır. Prof. Dr. Küçükkocaoğlu alanında yayınlanan birçok ulusal ve uluslararası dergide hakemlik ve yayın kurulu üyeliği yapmaktadır. Küçükkocaoğlu’nun çalışma alanları Finansal Yönetim, Fizibilite Etüdü, Şirketlerde Maddi ve Maddi Olmayan Değer Hesaplamaları, İhale Teklif Yönetimi, Yatırım Analizi ve Halka Arzlardır. Birçok ulusal ve uluslararası değerleme, fizibilite, yatırım projelerinde proje yöneticiliği yapan Küçükkocaoğlu’nun aynı zamanda Editörlüğünü yaptığı Financial Management from an Emerging Market Perspective ve Energy Management for Sustainable Development isimli kitapları bulunmaktadır.

Dr. Soner GÖKTEN

Kıdemli Danışman

2000 yılında TED Ankara Koleji Lisesi’nden, 2005 yılında Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Yüksek Lisans Programını 2007 yılında, Muhasebe ve Finansman Doktora programını 2014 yılında tamamladı. 2006-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Soner Gökten, 2015 tarihinden bu yana Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde öğretim üyesidir. Yapılandırılmış finans, entelektüel sermaye ve marka değerlemesi, sürdürülebilirlik muhasebesi, entegre raporlama ve bölgesel kalkınma uzmanlık alanlarıdır. Makale, kitap, kitap bölümü ve bildiri olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını vardır. Çalışmaları ‘Resources Policy’, ‘Energy Sources Part B’, ‘International Trade and Economic Development’ gibi uluslararası prestijli dergilerde ve Springer, Intech gibi tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmıştır. Yazarlığını ve editörlüğünü yaptığı ‘Yapılandırılmış Finans’, ‘Accounting and Corporate Reporting’, ‘Financial Management from an Emerging Market Perspective’, ‘Energy Management for Sustainable Development’ ve ‘Sustainability Assessment and Reporting’ isimli kitapları bulunmaktadır. Alanında önde gelen akademik yayın organı ‘ZTR-Theoretical Journal of Accounting’ Editör Kurulu üyesidir.  Çok sayıda ulusal ve uluslararası (Dünya Bankası Kredileri dahil) projede araştırmacı ve finansal yönetici olarak yer almış ve almaktadır. Kurumsal finans ve raporlama, iş geliştirme ve stratejik yönetim alanlarında çok sayıda kamu ve özel sektör kuruluşuna danışmanlık yapmış ve yapmaktadır.

Gönül Özge AYDIN

Avukat, Danışman

2013 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2013-2015 yılları arası başta Ticari davalar ve İcra davaları olmak üzere Özel Hukuk çalışmaları ardından; 2015 yılı itibari ile Kamu Hukuku’na yönelen AYDIN, İstanbul Barosu’na kayıtlı olup avukatlık mesleğini icra etmektedir. İş Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çeşitli yasal mevzuat kapsamında seminer ve değişik mesleki eğitimlere katılan AYDIN, Kamu ve Devlet İhale mevzuatı hakkında da uzmanlaşmıştır. İşveren vekilliği danışmanlık faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Gamze Yağmur GÜNDÜZ

Avukat, Danışman

2017 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Gündüz, hali hazırda Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü "Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku" Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. Özellikle Uluslararası Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Aile Hukuku ve Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekte olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.