• Vergi danışmanlığı ve tasdik hizmetleri
 • Yurtiçinde ve yurtdışında vergi planlaması
 • İkili vergi anlaşmaları uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri
 • Vergi Davaları danışmanlığı ve takibi
 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşu
 • Vergi ve Yatırım Teşvik Uygulamaları
 • Arge
 • Şirket birleşme, devir, nevi değişikliği, bölünme ve tasfiye hizmetleri
 • Konkordato uygulamaları ve danışmanlığı
 • Sermaye kaybı ve borca batıklık analizleri ve süreç uygulamaları
 • Ticaret hukuku kaynaklı dava danışmanlığı ve takibi
 • Hakim şirket uygulamaları ve raporlamaları
 • Yönetim kurulu sorumluluklarına ilişkin danışmanlık
 • Firma ve Proje Değerlemesi
 • Finansal Yapılandırma ve Stratejik Finansman Politikası Yönetimi
 • Entelektüel Sermaye ve Marka Değerlemesi
 • Maliyet-Hacim-Kar Analizlerine Dayalı Stratejik Yönetim Karar Desteği
 • Halka Arz Süreci (Öncesi ve Sonrası) Yönetimi
 • Uluslararası Vergi Planlaması (Yurtdışı şube ağı planlaması ve yönetimi dahil)
 • Yapılandırılmış Finans Uygulamaları Planlaması ve Yönetimi
 • Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Raporlaması
 • Değer Yaratma Sürecinin Analizi ve Entegre Raporlama
 • Küçülme Stratejileri Planlaması ve Yönetimi
 • Satın Alma ve Birleşme Süreç Yönetimi
 • Uluslararası Stratejik Ortaklık Süreç Yönetimi
 • Stratejik Değer Zinciri Süreç Yönetimi