Şirketler Hukuku ve Uygulamaları

Şirketlerin sektör verimliliği ve iş/yönetim akışı dikkate alınarak maksimum faydanın sağlanabilmesi için gerekli görülen birleşme, bölünme, tür değişikliği ve hisse değişimi işlemlerinin Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ve vergi kanunları da dikkate alınarak en yüksek vergi avantajı ile gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Konkordato ilanı gereken durumlarda tüm ön hazırlıklar tamamlanmakta ve sürecin sorunsuz yürütülmesi sağlanmaktadır. Raporlamalar dahil tüm belge düzenlemeleri bünyemizde gerçekleştirilmekte ve mahkeme süreci yetkin hukukçularımız tarafından takip edilmektedir.

Ülkemizde birçok şirkette, özellikle dış kaynak kullanılarak büyüme modelinin tercih edildiği yatırım dönemlerinde özvarlık kaybı yaşanabilmektedir. Bu durum Ticaret Kanunumuzda sıkı bir düzenlemeye tabi tutulmuş ve özellikle yönetim kurullarının ağır sorumluluğu öngörülmüştür. Oldukça teknik bir düzenleme olan sermaye kaybı ya da borca batıklık durumları hem Ticaret Kanunu hükümleri hem de mali tablo analizleri yoluyla uzman ekiplerimizce değerlendirilmekte, en uygun çözüm önerileri sunulmaktadır.

Şirketler hukuku konusunda son derece yetkin hukukçularımız tarafından özellikle kamu otoriteleri ile şirketler arasında ya da şirket ortakları arasında oluşan ihtilaflar takip edilmekte ve çeşitli çözüm önerileri ya da diğer hukuk yolları ile sonuca varması sağlanmaktadır.

Şirketler topluluğunda  Hakim Şirket / Bağlı Şirket uygulamalarında sözkonusu olan özellikle yıl sonu raporlamaları, bildirim ve tescil yükümlülükleri, idare organlarının sorumlulukları konularında bilgilendirmeler yapılmakta ve şirketlerin kendi hisselerini iktisabı ya da karşılıklı iktisap durumlarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında sunumlar gerçekleştirilmektedir.

Ticaret Kanunumuzun şirketlerin idare organlarına, özellikle yönetim kurulları ile müdürlere getirdiği çeşitli sorumluluklar, görevler ve yasaklar ile bunlara aykırı hareket edilmesi durumunda karşılaşılması muhtemel yükümlülükler hakkında detaylı bilgilendirmeler gerçekleştirilmektedir.