Vergi Danışmanlığı ve Tasdik Hizmetleri

Kanuni defter ve belgeler ile bunlara dayanılarak hazırlanan mali tablolar, vergi mevzuatı çerçevesinde Denetçilerimiz ve Yeminli Mali Müşavirlerimiz tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Tam tasdik de dâhil olmak üzere 3568 sayılı Kanunda belirlenen tasdik hizmetleri sunulmaktadır.

Yurtiçinde ve Yurtdışında Vergi Planlaması

Gerek ulusal vergi mevzuatı gerekse uluslararası vergi mevzuatının izin verdiği çerçevede, yasal düzenlemeler yoluyla, mükelleflerin vergi yüklerinin azaltılarak, yerine getirilecek yükümlüklerin ekonomik koşullarla uyumlaştırarak zamanlamasının belirlenmesi yönünde vergi planlaması hizmetler sunulmaktadır.

İkili Vergi Anlaşmaları Uygulamaları ile İlgili Danışmanlık Hizmetleri

Vergi anlaşmalarında yer alan istisna ve mahsup ilkelerinin uygulanması yoluyla çifte vergilendirmenin önlenerek elde edilen gelirin ikamet veya kaynak ülkelerden yalnızca birinde vergilendirilmesine yönelik danışmanlık hizmetlerimiz sunulmaktadır.

Vergi Davaları Danışmanlığı ve Takibi

Gerek vergi incelemeleri sonucu düzenlenen vergi inceleme raporları üzerine salınan vergi ve cezalar gerekse vergi idaresinin eylem ve işlemleri üzerine oluşan hukuki ihtilafların çözümü konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşu

Yerli ve yabancı şirketlerin Türk Ticaret Kanununun öngördüğü koşullarda kuruluşu, şube ve irtibat bürolarının açılışı için gereken işlemler uzman ekibimiz tarafından yürütülmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Vergi ve Yatırım Teşvik Uygulamaları

Vergi ve yatırım teşviklerine yönelik mevzuat çerçevesinde yatırım planlarının yapılmasında, yatırım teşvik belgelerinin müracaat ve kapatılması süreçlerinin yönetilmesinde, vergi ve yatırım teşviklerinin denetlenmesinde danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.