International Research Journal of Finance and Economics - 2008
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi